BS TV Tokyo

Konya wa Konoji De
5

Konya wa Konoji De

Jan. 06, 2020

Konya wa Konoji De

Two people, sake and gourmet. Yoshioka (Asaka), who is stressed by work, reunites with Keiko (Nakamura), a longed-for senior, because of his work ...